تهران ، فلکه دوم صادقیه ، اشرفی اصفهانی
خیابان اسکندرزاده ، گلستان نهم ، پلاک 53
۰۲۱۴۴۰۴۰۹۱۴
۰۹۰۱۳۱۷۲۵۲۵
info@iranianserver.net
sale@iranianserver.net


ثبت دامنه های بین المللی

International Domain Registering

ثبت دامنه اولین قدم جهت داشتن وب سایت است . در صورتی که نام مناسبی به عنوان نام دامین در نظر بگیرید می‌توانید جایگاه مناسبی در فهرست سایتهای جستجو شده بیابید. ثبت دامین مناسب مهم ترین رکن اساسی داشتن یک وب سایت خوب است ، چنان که حتی با طراحی صفحات وب مناسب و داشتن محتوای خوب ، اگر به ثبت دامین نامناسب مبادرت ورزید ، تمام زحماتی که در طراحی وب به کار گرفته شده است از بین خواهد رفت . به عنوان مثال ثبت دامین طولانی ، امکان بروز اشتباه تایپی را بالا برده و دسترسی به وب سایت را هر چند با طراحی وب عالی به مخاطره می‌اندازد .
به علاوه ثبت دامنه در شرکتهای معتبر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که در صورت نیاز به تمدید دامنه پس از مدت مقتضی ، در صورتی که شرکتی که مبادرت به ثبت دامین نموده در دسترس نباشد و یا اینکه اطلاعات مالکیت دامنه را در اختیار کاربر قرار نداده باشد ، امکان تمدید مجدد دامنه به هیچ عنوان وجود نداشته و تمامی زحمات صاحب وب سایت جهت جذب مشتری و معرفی وب سایت به دیگران به هدر خواهد رفت . یکی از مواردی که در بیشتر شرکت های معتبر وجود دارد ، حفظ برند شرکت با انتخاب پسوند مرتبط میباشد که در این راستا ایرانیان سرور ثبت دامنه ها را با بیش از 200 نوع پسوند متنوع برای کاربران فراهم نموده است .


ابتدا آزاد بودن دامنه خود را بررسی نمائید

به منظور بررسی ، نام دامنه خود را بهمراه پسوند  مورد نظر وارد نموده و بر روی جستجو کلیک نمائیدتعرفه ثبت دامنه های بین المللی
پسوندهزينه ثبت ۱ سالهزينه تمدیدهزينه انتقالخرید و ثبت
art.
[whmpress_domain_price tld=".art" type="domainregister" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".art" type="domainrenew" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".art" type="domaintransfer" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
asia.
[whmpress_domain_price tld=".asia" type="domainregister" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".asia" type="domainrenew" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".asia" type="domaintransfer" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
biz.
[whmpress_domain_price tld=".biz" type="domainregister" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".biz" type="domainrenew" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".biz" type="domaintransfer" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
blog.
[whmpress_domain_price tld=".blog" type="domainregister" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".blog" type="domainrenew" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".blog" type="domaintransfer" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
jobs.
[whmpress_domain_price tld=".jobs" type="domainregister" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".jobs" type="domainrenew" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".jobs" type="domaintransfer" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
cat.
[whmpress_domain_price tld=".cat" type="domainregister" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".cat" type="domainrenew" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".cat" type="domaintransfer" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
com.
[whmpress_domain_price tld=".com" type="domainregister" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".com" type="domainrenew" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".com" type="domaintransfer" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
co.
[whmpress_domain_price tld=".co" type="domainregister" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".co" type="domainrenew" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".co" type="domaintransfer" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
dog.
[whmpress_domain_price tld=".dog" type="domainregister" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".dog" type="domainrenew" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".dog" type="domaintransfer" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
fitness.
[whmpress_domain_price tld=".fitness" type="domainregister" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".fitness" type="domainrenew" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".fitness" type="domaintransfer" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
fit.
[whmpress_domain_price tld=".fit" type="domainregister" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".fit" type="domainrenew" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".fit" type="domaintransfer" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
host.
[whmpress_domain_price tld=".host" type="domainregister" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".host" type="domainrenew" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".host" type="domaintransfer" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
info.
[whmpress_domain_price tld=".info" type="domainregister" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".info" type="domainrenew" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".info" type="domaintransfer" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
in.
[whmpress_domain_price tld=".in" type="domainregister" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".in" type="domainrenew" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".in" type="domaintransfer" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
mobi.
[whmpress_domain_price tld=".mobi" type="domainregister" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".mobi" type="domainrenew" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".mobi" type="domaintransfer" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
net.
[whmpress_domain_price tld=".net" type="domainregister" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".net" type="domainrenew" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".net" type="domaintransfer" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
org.
[whmpress_domain_price tld=".org" type="domainregister" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".org" type="domainrenew" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".dog" type="domaintransfer" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
pet.
[whmpress_domain_price tld=".pet" type="domainregister" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".pet" type="domainrenew" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".pet" type="domaintransfer" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
photography.
[whmpress_domain_price tld=".photography" type="domainregister" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".photography" type="domainrenew" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".photography" type="domaintransfer" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
photos.
[whmpress_domain_price tld=".photos" type="domainregister" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".photos" type="domainrenew" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".photos" type="domaintransfer" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
photo.
[whmpress_domain_price tld=".photo" type="domainregister" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".photo" type="domainrenew" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".photo" type="domaintransfer" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
pro.
[whmpress_domain_price tld=".pro" type="domainregister" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".pro" type="domainrenew" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".pro" type="domaintransfer" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
site.
[whmpress_domain_price tld=".site" type="domainregister" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".site" type="domainrenew" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".site" type="domaintransfer" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
us.
[whmpress_domain_price tld=".us" type="domainregister" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".us" type="domainrenew" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]
[whmpress_domain_price tld=".us" type="domaintransfer" years="1" currency="1" show_duration="No" suffix="Yes" price_tax="default"]

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
نمایندگی دامنه غیر فعال است ...!
در حال حاظر این سرویس غیر فعال می باشد ، این اطمینان را به شما می دهیم که به محض فعال سازی مجدد در اسرع وقت از طریق راه های ارتباطی به شما کاربر محترم اطلاع رسانی خواهد شد .

با سپاس

گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایرانیان سرور

سرور اختصاصی غیر فعال است...!
با عرض پوزش در حال حاظر به دلیل نوسانات ارز ، از ارائه سرور اختصاصی معذوریم . این اطمینان را به شما می دهیم که به محض فعال سازی مجدد در اسرع وقت از طریق راه های ارتباطی به شما کاربر محترم اطلاع رسانی خواهد شد .

با سپاس

گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایرانیان سرور

سرور مجـــازی غیر فعــال است...!
با عرض پوزش در حال حاظر به دلیل نوسانات ارز ، از ارائه سرور مجازی معذوریم . این اطمینان را به شما می دهیم که به محض فعال سازی مجدد در اسرع وقت از طریق راه های ارتباطی به شما کاربر محترم اطلاع رسانی خواهد شد .

با سپاس

گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایرانیان سرور

logo-samandehi